Självbild

Tid: 00:00:02
Datum: 2011-01-25
Kategori: Allmänt

Här kommer då andra delen i min serie om kommunikation, detta om vår självbild.

En människas självbild/självuppfattning speglar ofta den natur man har växt upp i, med attityder, värderingar och beteenden, man fostras in i vissa roller, se längre ner.

Ser man återigen på Maslovs behovshirarki, som jag skrev om i första delen, så kan självuppfattningen vara mindre utvecklad i ett samhälle och en miljö där de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven fortfarande är stora och där de sociala behoven kan vara av större betydelse än annars. Behovet högst upp i maslovs behovsstege är behovet av självförverkligande, att uppnå fysiska såväl som emotionella frriheter. Detta är den yttersta drivkraften i ett västerländskt individualistiskt samhälle, enligt Maslov.

Påståendet om att vår självbild inte är fast stärks av det faktum att människor ofta visar upp olika "jag" i offäntliga och privata sammanhang. Vissa människor tror sig även ha ett privat jag inom sig som står i strid med det offäntliga jaget man visar upp, inkl. för vänner. Jaget har alltså både sina privata och offäntliga dimentioner. Vi kan prata med oss själva, om oss själva, även i offäntliga sammanhang, men då sker detta helt internt. När vi är för oss själva och pratar med oss själva framställs detta mer externt, vi bokstavligen pratar med oss själva. Vi märker ofta att detta privata jag ofta är annorlunda jämt mot det offäntliga uppvisade jaget. En person som ägnar sig åt det privata jaget, t.ex. pratar med sig själv, i offäntliga sammanhang betraktas ofta som avvikande.

Begreppet "självbild" blandas ofta ihop med andra ord och begrepp, som exempelvis självkänsla. I allmänhet brukar man dock säga att självbilden betecknar hur vi ser på oss själva, hur vi kategoriserar oss själva.

Hur vi kategoriserar och ser oss själva har faktiskt till väldigt stor del att göra med hur vi tror att vi kategoriseras och ses av andra, det s.k. spegeljaget. Således måste självbilden ha en koppling till den yttre världen. Denna koppling är kommunikationen. Den är av yttersta vikt, eftersom vi bara vet hur andra ser oss genom verbal eller ickeverbal kommunikation från dem.
För att skapa ett spegeljag måste man alltså ha uppgifter att utgå från, feedback av andra. Denna feedback bearbetas sedan intrapersonellt inom oss.
Meed påpekade, 1976, att vi dock faktiskt har en egen uppfattning om oss själva, en uppfattning som konstrueras av den uppfattning man tror att andra har om en. Hängde ni med där?
Denna bild skapas genom att vi försätter oss i "den andres" situation, "som jaget ses av andra".
Noterbart är att detta likställs med förmågan att känna empati, då man också betraktar världen så som en annan människa skulle göra.

Många ser självbilden ur rollernas perspektiv. Dominerande roller är t.ex. yrkes och familjestatusen. Vissa roller är redan tillskrivna av andra, t.ex. dotter/son etc. medan andra roller är förvärvade, t.ex. yrkesroller som butiksbiträde eller avdelningschef. Till dessa roller tillskrivs attribut av andra. Som avdelningschef förväntas man t.ex. bete sig och vara på ett visst sätt, ett sätt som är tillskrivet redan innan man tillträder tjänsten, av andra. I en situation kommer vi vidare att kommunisera utifrån den roll som just då är dominant. Är vi således på jobbet som avdelningschef kommer vi kommunisera med de egenskaper som är tillskrivna en avdelningschef. Vi uppfattar det som vi "har" denna roll och besitter egenskaper som är knutna till den.

I många människors syn på sig själva dominerar även självförtroende, intelligens och socialt värde. När man bedömmer sin självbild kan man utgå från 3 slag av egenskaper. De fysiska, intelektuella och sociala egenskaperna. Ett tydligt exempel på vad vi har för fysiska föreställningar om oss själva är en person med anorexia. Man har en tvångsföreställning om sitt utseende och har skaffat sig en förvrängd självbild. Man kan inte värdesätta sig själv ur något annat perspektiv och har ofta låg självkänsla.

Den intelektuella delen av vår självbild har med analys, logiskt tänkande, argumentering och problemlösning att göra. Sådana kunskaper bedöms och värdesätts ofta när det handlar om utbildning. Att läsa en bok kan vara ett exempel på intelektuella färdigheter. Inte att läsa själva boken, men på det sätt på vilket du närmar dig bokens innehåll, tar till dig det och analyserar det. Ser man sig själv som mindre klyftig är det lätt att börja läsa en bok med fel inställning, "den här boken är för svår för mig.
Detta är helt fel. Du, precis som vem som helst, kan ta till dig informationen i boken, bara du är berädd att ge det ett försök.

Den emotionella bilden av självbilden är ofta den del av densamma som är lättast att misstolka. Har Börje, som du har mött några gånger, exempelvis visat sig upprörd och du själv är rädd för aggressivt beteende kan du lätt dra slutsatsen att Börje har ett argt och aggressivt beteende, fastän så kanske inte alls är fallet. Det kan handla om ett tillfälligt beteende, inte ett permanent. För att bestämma ett permanent beteende krävs att man studerar eller umgås med personen i fråga under en längre period.

Viktigt med dessa 3 egenskaper är att de fungerar tillsammans, inte enskilt. "Vi är mer än summan av våra olika delar".

Ett vanligt sätt att beskriva självbilden på är att ställa en realistisk och en idialisk självbild mot varandra. Dessa båda existerar tillsammans i vårt medvetande och som namnen antyder handlar det om en idialisk bild av oss själva, hur vi skulle vilja vara, och en realistisk bild, hur vi verkligen är. Sara kan anse sig själv som tråkig och inkompetent, därför att hon inte har lyckats så bra när det gäller sociala relationer. I själva verket kan hon vara kompetent i allra högsta grad när det gäller t.ex. modellskapande eller liknande. Hon har då fastnat i fällan att generalisera och undervärdera sig själv, eftersom detta med hennes sociala relationer inte följer den mall för hur idialbilden ska vara. En realistisk självbild hade istället fokuserat på det hon är bra på och därmed höjt självkänslan.

Delar:
1, Intrapersonell kommunikation


Kommentarer
Postat av: Matilda

Yes, du har helt rätt ang. min träning. Jag driver på med högt tempo nu och tränar mycket. Min vilodag infaller sig tyvärr på fredagar... men stort lycka till!!

2011-01-25 @ 00:16:58
URL: http://matildamodigh.com
Postat av: anna

Jag tycker det är riktigt intressant det där med självbild och självkänsla och hur det hänger ihop! :)Det med självförtroende, intelligens och socialt var riktigt intressant och det stämmer verkligen att man uppfattar människor på ett visst sätt, speciellt intelligens och hur de är socialt både till utseende och rent kommunikativt spelar stor roll i hur man ser på andra människor! Även om man egentligen inte borde döma människor när man inte känner dem vilket är ett problem för många, även mig.Svar: Jag håller på att göra en inspirationsbok där jag har klippt ut massa bilder från tidningar som jag tycker är inspirerande, mest kläder :)Men på datorn har jag också en inspirationsmapp med alltifrån kläder, fina citat, mina favoritartister och mina drömmar! :)Ja okej! Men psykologi och filosofi hänger ihop lite, går lite åt samma håll :)Jaa, ge oss sommar, eller iaf vår nu! :)Ja, det är ju dessutom omöjligt att få MVG i allt, iaf på min skola...så jag nöjer mig med ett par MVG :) hahamen om filmen är ifrån 99 är ändå läng så är det ändå rätt längesen? 12 år gammal ju ;)

2011-01-25 @ 10:54:48
URL: http://aannnnaaaa.blogg.se/
Postat av: Matilda

Som sagt intressant sånt där, där kring självbilden och självkänslan!

Blir lite repetition från det vi jobbade med i ettan, och även en bit i tvåan ;)sv. Tack !

Förstår det=)Jaha, ja vi ligger på andra plats med 72p! HV leder med 74 p, och efter oss ligger Luleå på 68p :)

2011-01-25 @ 17:36:09
URL: http://matildasodergren.blogg.se/
Postat av: tess

Ja han har empati förmåga. Han såg väl att pojken var utanför.Ja återkommer å läser detta senare då jag inte mår illa å är yr å trött...Jodå att va envis å vilja de kommer man långtmed å en massa vasselin... ler.

2011-01-25 @ 19:56:56
URL: http://tess701.blogg.se/
Postat av: tess

Jag är knäpp för jag tror mig alltid veta hur andra ser på mig. Som svår och jobbig. Jag tror ärligt idag att mycket ligger i att jag hela min uppväxt fått höra detta och att jag ofta säger ifrån och får höra att jag är obekväm. Jag är dessutom fostrad att jag får tycka vad jag vill bara jag står för min åsikt.Jag anser nog att man har olika personligheter i olika sammanhang. Det har jag lärt mig. Man har olika jag. I jobbet har man en roll och hemma en annan . Tillsammans med en mamma eller pappa blirman barnet igen fast man är vuxen.Nåja... intressant så därför återkom jag.

2011-01-25 @ 20:10:11
URL: http://tess701.blogg.se/
Postat av: annsoh

sv: Jaha men tack så mkt! ;O hade jag ingenaning om haha , om du inte skulle sagt något så tror jag aldrig hade fått veta nått! :D

2011-01-25 @ 22:22:22
URL: http://annsoh.blogg.se/
Postat av: Linnea :>

jag tycker det är svårt att föreställa sig hur man är för andra :)sv: Ja, vi klättrade upp på den där smala stegen till en liten plattform och sedan var det fyra olika till plattformer där uppe som vi gick mellan, i en bana då. Mellan varje plattform var det olika "hinder", som tex att klättra på ett upphängt nät, gå på en dinglande stock eller fastspänd bräda m.m. Vet inte riktigt vad du menar med hur jag ska förklara vad vi gjorde :) Och sen när vi var klar med banan hissades vi ner i en sån där säkerhetslina som man brukar hissas ner på när man klättrar och har kommit högst upp. :)jo verkligen! jag klarade mig undan skador som tur var. fick bara huvudvärk och ett par blåmärken, som tur är :)

2011-01-25 @ 22:30:07
URL: http://neafoshoo.blogg.se/
Postat av: danten89

Härligt att träningen rullar på :)Nej jag har inte sett filmen än.

Så kan inte uttala mig.

Men får ta och se den i det närmaste. :)Nu förstår jag mera det där som du skrivit om.

Jag kommer alltid att vara mig själv.

Tror jag mår bäst av det, kvittar om jag är chef eller underordnad..

Varför ska man spela nån man inte är? :(

2011-01-25 @ 23:41:20
URL: http://animalcity.blogg.se/
Postat av: Jennifer

Tack, tack. Det hoppas jag med.

Detta är faktiskt mitt första seriösa förhållande, och jag är 18 år..Jag vill gärna träffa säljaren först, så att jag ser att den är seriös osv...

2011-01-26 @ 00:00:30
URL: http://abrokenheartedprincess.wordpress.com
Postat av: Matilda

Har du kört 4minintervaller på cykel? Eller 8mininteravaller? Huvva, jag ryser av att bara tänka på dem.

2011-01-26 @ 00:04:57
URL: http://matildamodigh.com
Postat av: Jessica

Jag har höga krav, och eftersom jag aldrig känt riktig kärlek på så sätt men jag kan inte tänka mig att falla för någon som inte faller inom mina "krav" för att en person som är ör olik mig själv stör jag mig bara på, det är bara sån jag är."Det är utsidan som ger insidan en chans, men det är insidan som ger utsidan son glans"Det är mitt favorit citat! För jag anser att det verkligen är så, jag vill ha en kille som bryr sig om hur jag ser ut, och hur han själv ser ut. Så jo, utsidan är väldigt viktig för mig, men det är alltid insidan som gör om man verkligen faller eller om man bara luras liksom.

Men självklart håller jag med om det du skrev, vem gör det inte! Kram! :)

2011-01-26 @ 09:34:23
URL: http://fnissefia.blogg.se/
Postat av: Evelina

Bra skrivet.. Det där med roller tycker jag är intressant faktiskt :P Jag tror att många ändrar sitt sätt att vara i olika roller.. (Mamma, karriärkvinna, dotter osv.).Men jag trodde att Maslow stavade med "w" ;)

2011-01-26 @ 11:05:21
URL: http://evvvelina.blogg.se/
Postat av: Sandra

Pyskologi är alltid intressant. Finns inga rena svar men så mycket som spelar in när det kommer till vår komplexa hjärna.Svar: Ja ibland får man inte ihop de där orden, det passar liksom inte haha.Nejdå jag tror jag håller mig ur den fällan, te är så mycket godare.

2011-01-26 @ 13:16:57
URL: http://lilleput.blogg.se/
Postat av: tess

Nu är de inte jag som dragit igång namninsamlingen men detta behövs. vi behöver få de bättre. Många pratar om de som du gör. attm anf år vänta. Att man har flera handläggare och de byts stup i kvarten och för många elelr de flesta är de tufft. Man ska behöva ta om allt från början. Man ska berätta om och om igen. De tär.Vi måste få till förändringar och få ut kunskapen om våra behov och besvär när man har handikapp och funktionsnedsättningar. Viktiga saker.Snart ska vi till Ikea och nu är en snickare här för att räkna på jobb. Vi måste komma igång med mera renovering.Ja de är rörande att min son kan nå fram på detta viset. Jag är en stolt mamma och de berömde honom igen på skolan idag. Härligt är de. Ja är stolt.

2011-01-26 @ 13:28:41
URL: http://tess701.blogg.se/
Postat av: annsoh

sv: 16 år och hoppat av skolan! :) jadu , typ latar mig fotar driver bloggen ibland hoppar jag in i min pappas jobb :)

2011-01-26 @ 13:41:05
URL: http://annsoh.blogg.se/
Postat av: danten89

Jag är 181 cm lång ungefär, 65 kg, smal, mörkbrunhårig, melerade ögon, klär mig i rätt casual stil. :)

Dudå?

Hur ser du ut?Ja det får jag göra :)Ja det är många som gör det.. spelar en tearerroll i olika sammanhang. T ex ungdomar, som spelar fina och snälla inför familj och släktingar, men ute kan dem vara värsta gängledaren, som misshandlar och åker aldrig dit..

Samhället är så orättvist? :/

2011-01-26 @ 14:12:44
URL: http://animalcity.blogg.se/
Postat av: Jennifer

Jag var med Micke först i nån månad, men det var dömt redan från början.

Sen var det mr. T som velade i tre år..Nu när jag har P vet jag vad sann kärlek är

2011-01-26 @ 14:42:11
URL: http://abrokenheartedprincess.wordpress.com
Postat av: annsoh

sv: Ja hoppas jag med! Och allså jag blev utskriven eftersom jag gick på gymnasiet sen ville jag byta linje så ansökte jag till ett annat gymnasium sen blev jag ut skriven från det 1:a när jag hållde på med det andra , så kom jag inte in på det andra gymnasiet för de hade blivit fullt så då hade jag redan blivit utskriven från de 1:a :/ kanske lite svårt o fatta men så ligger de till! :D

2011-01-26 @ 15:30:08
URL: http://annsoh.blogg.se/
Postat av: Matilda

Vilka pulsnivåer ska ni ligga på när ni kör intervaller?

2011-01-26 @ 15:40:17
URL: http://matildamodigh.com
Postat av: Jennifer

Han bodde för det första i Finland.

Sen var han självmordsbenägen och la all skuld på mig. Då funkar det inte.Kram

2011-01-26 @ 15:40:49
URL: http://abrokenheartedprincess.wordpress.com
Postat av: Sandra

Svar: Kan behövas, vore tråkigt att behöva raka av en lagkompis håret faktiskt haha. Hellre ta Daniels skägg. Ett team måste ju faktisk hålla ihop!Te är så mycket bättre. Godare och det finns ju koffein där med så det finns ingen anledning till att dricka kaffe egentligen-

2011-01-26 @ 16:11:37
URL: http://lilleput.blogg.se/
Postat av: danten89

Vad har du för ögonfärg då? Har du rakat i ansiktet? Stubb eller så? :PJa det är sjukt så samhället har förändrat sig..

Men vad ska man göra åt det?

Alla måste ju ändra på sig.. räcker inte om några gör det?

2011-01-26 @ 17:15:43
URL: http://animalcity.blogg.se/
Postat av: Jessica

Jodå det tror jag :D

Ja, alla är vi olika. Vissa kan "klicka" på det sättet ni gjorde, vissa kan det inte. Tror jag är en av dom som inte kan. Fast det vet man aldrig innan man väl varit där :)

2011-01-26 @ 18:05:02
URL: http://fnissefia.blogg.se/
Postat av: Matilda

Ja, får int ni gröt eller? x)sv. Haha, ja det är ju det! :)Ah okej, vänta hur ligger ni till nu igen.. Var det tredje plats? Såg ju igår, men mitt minne ibland haha ;)

2011-01-26 @ 18:21:07
URL: http://matildasodergren.blogg.se/
Postat av: annsoh

Var gärna med och svara på Dagens Fråga! Kram <3

2011-01-26 @ 19:08:32
URL: http://annsoh.blogg.se/
Postat av: anna

Svar: Det är taget ur Petters låt "längesen", älskar hans texter, så extremt meningsfulla.Håller med! Om man inte skulle följa kalendern en dag så hamnar man efter och då blir det bara jobbigt. En lista bockar man ju av sakerna efter hand :)Okej, då får jag läsa det inlägget noga när det kommer, haha! :)Ja, som någon klok sa "det tar tre sekunder att få ett rykte och det tar tre år att få bort det", så är det lite med första intrycket också.Ja, precis! Sånna inspirationsbilder/texter hjälper en när man är allmänt irriterad också så det är ju bra :)Ja, filosofi är mer allmänt om livet, medan psykologi är mer på individnivå om jag har förståt det rätt? :) Inte helt, men ungefär.

Nej, vi har inte kommit så långt än :pJa, april nu, fyfasen vad underbart det hade varit!Precis! Detssutom är jag skoltrött och jag känner verkligen att jag bara vill ta studenten och börja om i höst!Ja, tolv år känns väldigt länge :) samma sak med att typ 2004 känns inte så längesen, men det är ändå 4-5 år sen nu. Tiden går ruskigt fort!

2011-01-26 @ 20:51:07
URL: http://aannnnaaaa.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar: